นางแบบในงานที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติ “แฟชั่นและความยั่งยืน: ดูดี รู้สึกดี ทำดี

นางแบบในงานที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติ “แฟชั่นและความยั่งยืน: ดูดี รู้สึกดี ทำดี

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ…จะส่งผลให้เกิดการล่มสลายของเศรษฐกิจบางแห่ง หากไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดในตอนนี้” เลขาธิการ UNCTAD Mukhisa Kituyi เน้นย้ำ “ปัจจุบัน ประเทศเหล่านี้จำเป็นต้องประเมินศักยภาพในการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับตลาดที่ผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ตามรายงาน กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่

จะเกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างนโยบายแนวราบ การลงทุนด้านการศึกษาและสุขภาพ 

และมาตรการเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาคส่วนที่มีศักยภาพการปฏิบัติที่เลื่อนลอยวิกฤตสภาพภูมิอากาศทำให้ประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงมากที่สุด เนื่องจากเศรษฐกิจของพวกเขาขึ้นอยู่กับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง ตามรายงาน

ประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (SIDS) เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เช่นเดียวกับการผลิตพืชผลและการประมง ซึ่งในอดีตมีอยู่ในภูมิภาคละติจูดต่ำ ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ยิ่งไปกว่านั้น ตามรายงาน การแสวงหาการลดและปรับสภาพภูมิอากาศได้กระตุ้นการลงทุนในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เซลล์แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสนับสนุนภาคสินค้าโภคภัณฑ์ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ

นำข้อตกลงปารีสกลับบ้านรายงานดังกล่าวสะท้อนคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าความมุ่งมั่นของประเทศ

ต่างๆ ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อตกลงปารีสนั้นไม่ทะเยอทะยานเพียงพอ แต่ต้องเพิ่มเป็นสี่เท่าเพื่อจำกัดอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5°C เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม

ด้วยเหตุนี้เจตจำนงทางการเมืองที่แข็งแกร่งขึ้นและการระดมทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ที่มากขึ้นจึงมีความจำเป็น

รายงานเน้นย้ำว่าการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของข้อกำหนดที่แท้จริง จำเป็นต้องขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นอย่างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงในการลดและปรับสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ นโยบายการคลังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้แน่ใจว่าภาษี เงินอุดหนุน และเครื่องมือนโยบายที่คล้ายกันช่วยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่จะทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การดำเนินการด้านสภาพอากาศจำเป็นต้องได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความสามารถทางเทคนิคและกฎระเบียบสำหรับสถาบันต่าง ๆ เพื่อดำเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานเสนอแนะให้ปฏิรูปการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่นโยบายการคลังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประการสุดท้าย ประเทศที่พัฒนาแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามพันธสัญญาภายใต้ข้อตกลงปารีสในการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในความพยายามระดับโลกในการบรรเทาและปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

สล็อตเว็บตรงแตกง่าย ไม่มีขั้นต่ำ